List Małgorzaty Głuchowskiej do Wiceministra Kultury 28 Lutego 2012

Małgorzata Głuchowska list do Wiktora Jędrzejca, Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, Ministerstwo Kultury, przesyłka kurierska Pocztex, 28 lutego 2012
Małgorzata Głuchowska list do Wiktora Jędrzejca, Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, Ministerstwo Kultury, przesyłka kurierska Pocztex, 28 lutego 2012

Mgr Małgorzata Głuchowska
Nauczyciel dyplomowany
Kierownik sekcji pianistycznej w PSM I i II st. w Zielonej Górze
[…]
Zielona Góra

Prof. Wiktor Jędrzejec
Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego
i Edukacji Kulturalnej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Zielona Góra, 28 lutego 2012

Szanowny Panie Profesorze,

Nawiązując do rozmowy telefonicznej przeprowadzonej 24 lutego 2012 r. z panią Urszulą Tworowską, załączam trzy pisma skierowane w ostatnim czasie do dra Zdzisława Bujanowskiego, Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z 23 stycznia, 1 lutego i 17 lutego 2012 r., na które nie otrzymałam odpowiedzi. Jestem kierownikiem sekcji pianistycznej w PSM I i II stopnia w Zielonej Górze, wzorowym pracownikiem, corocznie nagradzanym. W swoim życiu zawodowym nie zetknęłam się nigdy z czymś tak brutalnym i bezwzględnym. Nigdy też nie słyszałam o takiej patologii w innych szkołach muzycznych. Jest to sytuacja nadzwyczajna i dla mnie niesłychanie dramatyczna.

W najbliższym czasie prześlę do Ministerstwa komplet dokumentacji, jaką na ten temat posiadam. Odniosę się także szczegółowo do Pańskiego pisma z 2 lutego 2012 r., wysłanego z Warszawy w dniu 10 lutego 2012 r. Pismo odebrałam w dniu 23 lutego po powrocie z wypoczynku w czasie ferii zimowych. Jedną z wielu podstawowych spraw, o których muszę poinformować, jest fakt wprowadzenia mnie w błąd przez pana wizytatora Wacława Kłaputa co do przedmiotu kontroli z ramienia CEA przeprowadzonej w PSM I i II st. w Zielonej Górze w dniach 19-20 grudnia 2012 r.

Załączam pismo pana Kłaputa z 7 grudnia 2012 r.

Z poważaniem,

Małgorzata Głuchowska

Małgorzata Głuchowska list do Wiktora Jędrzejca, Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, Ministerstwo Kultury, potwierdzenie odbioru, 28 lutego 2012
Małgorzata Głuchowska list do Wiktora Jędrzejca, Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, Ministerstwo Kultury, potwierdzenie odbioru, 28 lutego 2012, 1
Małgorzata Głuchowska list do Wiktora Jędrzejca, Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, Ministerstwo Kultury, potwierdzenie odbioru, 28 lutego 2012, strona 2
Małgorzata Głuchowska list do Wiktora Jędrzejca, Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, Ministerstwo Kultury, potwierdzenie odbioru, 28 lutego 2012, strona 2