Małgorzata Głuchowska, list do Dyrektora CEA, Ministerstwo Kultury 7 Grudnia 2011

mgr Małgorzata Głuchowska
Nauczyciel dyplomowany,
Kierownik sekcji pianistycznej
[…]
Zielona Góra

dr Zdzisław Bujanowski
Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa

Zielona Góra, 7 grudnia 2011

Szanowny Panie Dyrektorze,

Składam skargę na postępowanie Małgorzaty Małaczyńskiej, dyrektor PSM I i II st. w Zielonej Górze, a w szczególności:

  • Znęcanie się psychiczne nade mną jako nauczycielem, kierownikiem sekcji pianistycznej i Przewodniczącą Rady Rodziców,
  • Za publiczne naruszanie mojej godności osobistej i szkalowanie mojego dobrego imienia jako człowieka i nauczyciela,
  • Za prowokowanie konfliktów we współpracy z nauczycielką fortepianu Honoratą Górną i Sekretarzem Rady Rodziców Sławomirem Mundrym,
  • Za sparaliżowanie pracy Rady Rodziców i próby paraliżowania normalnej, planowej pracy sekcji pianistycznej,
  • Za działanie na niekorzyść uczniów i całej społeczności naszej szkoły (załącznik 1)

  Szczegółową dokumentację dotyczącą pracy szkoły od 8 września do 12 listopada 2011 r. złożyłam w gabinecie Starszego Wizytatora CEA mgr Krystyny Karcz w dniu 14 listopada 2011 r. (załącznik 2). Przekazałam Pani Wizytator również dokumenty odnoszące się do okresu po 14 listopada 2011 r. W dniu 29 listopada 2011 r. poprosiłam o pilną interwencję (załącznik 3). W dniu 5 grudnia złożyłam kolejne pismo do Pani Karcz świadczące o eskalacji szykan ze strony dyrektor Małaczyńskiej (załącznik 4). Represje szczególnie nasiliły się po wskazaniu nieprawidłowości w zakresie wykorzystywania funduszu Rady Rodziców przez panią dyrektor.

  Do dnia dzisiejszego nie mam żadnej informacji o reakcji ze strony nadzoru pedagogicznego na działania dyrektor Małaczyńskiej. Brak reakcji nadzoru jest odbierany przez niektórych pracowników naszej szkoły jako wyraz milczącego przyzwolenia.

  W związku z dzisiejszą rozmową telefoniczną z panem Wacławem Kłaputem przygotowuję dla niego szczegółową dokumentację dotyczącą pracy Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym. Moim zdaniem przedstawione dokumenty wystarczają do podjęcia decyzji o natychmiastowym zwolnieniu dyrektor Małaczyńskiej.

  Nieustanne prowokacje i szykany ze strony pani Małaczyńskiej wywarły negatywny wpływ na moje zdrowie. Od I grudnia do 9 grudnia przebywam na zwolnieniu lekarskim. Są to dolegliwości spowodowane długotrwałym stresem w miejscu pracy. Wcześniej, od 24 listopada do 28 listopada również przebywałam na zwolnieniu z tego samego powodu.

  Proszę o pilną reakcję. Chciałabym móc jak najszybciej wrócić do normalnej, spokojnej pracy.

  W PSM I i II st. w Zielonej Górze jestem zatrudniona od 1991 r. Mam nienaganną opinię jako człowiek, pedagog i kierownik sekcji. Byłam wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia zawodowe przez trzech kolejnych dyrektorów. Szkołę muzyczną traktuję nie tylko jako miejsce pracy. Jest to również miejsce realizacji mojej pasji (załącznik 5). Jeszcze we wrześniu zostałam zgłoszona do Nagrody Dyrektora CEA z okazji jubileuszu szkoły.

  Z poważaniem,

  Małgorzata Głuchowska

  Dowód nadania przesyłki kurierskiej DHL, List Małgorzaty Głuchowskiej do Zdzisława Bujanowskiego, dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Ministerstwie Kultury, 7 grudnia 2011
  Dowód nadania przesyłki kurierskiej DHL, List Małgorzaty Głuchowskiej do Zdzisława Bujanowskiego, dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Ministerstwie Kultury, 7 grudnia 2011