List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Państwowej SzkoListły Muzycznej w Zielonej Górze 8 Maja 2014

mgr Małgorzata Głuchowska
nauczyciel fortepianu
PSM I i II st. w Zielonej Górze

mgr Renata Lato
Dyrektor PSM I i II st. w Zielonej Górze

Zielona Góra, 8 maja 2014

Szanowna Pani Dyrektor,

9 kwietnia 2014 powiesiłam w szkole gazetkę ścienną poświęconą muzyce w obozach koncentracyjnych. Jednak została zdjęta tego samego dnia.

Pamięć o ludziach krańcowo upodlonych i zamordowanych musi być zachowana. Jesteśmy to winni młodemu pokoleniu. Nie można unikać mówienia o tym, że tu w centrum Europy zgotowano ludziom piekło na ziemi. Potrzebna jest znajomość faktów oraz mechanizmów, jakie doprowadziły do ekstremalnego rozkwitu zła. Do aparatu przemocy zaprzęgnięto także muzykę. Z obserwacji naszej rzeczywistości widać wyraźnie, że waga tego problemu nie jest doceniana.

Byłabym ogromnie wdzięczna za przekazanie następujących informacji:

  1. Sprecyzowanie wymagań odnośnie gazetki,
  2. Sformułowanie zastrzeżeń odnośnie zdjętej gazetki,
  3. Poinformowanie mnie, czy gazetka zdjęta 9 kwietnia zostanie ponownie wywieszona?
  4. Jeśli będzie wywieszona, chciałabym wiedzieć, kiedy to nastąpi i jak długo gazetka będzie eksponowana w szkole.

W przypadku, gdyby gazetka nie miała już być wywieszona, bardzo proszę o jej zwrot. Proszę także o przekazywanie na bieżąco wszelkich uwag i zastrzeżeń odnośnie mojej pracy, abym mogła się do nich dostosować.

Jednym z kolejnych tematów, które chciałabym zrealizować jest postać i twórczość Ignacego Jana Paderewskiego, którego pamięta się dziś bardzo powierzchownie, a tak naprawdę unika. Mam też wiele innych pomysłów, które chciałabym zrealizować.

Będę ogromnie wdzięczna za wyczerpującą odpowiedź pisemną.

Z poważaniem,

Małgorzata Głuchowska