Małgorzata Głuchowska, list do Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury 24 listopada 2011

mgr Małgorzata Głuchowska
Przewodnicząca Rady Rodziców
PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza
w Zielonej Górze

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Zielona Góra, 24 listopada 2011

Szanowny Panie Ministrze,

Bardzo proszę o zbadanie gospodarki finansowej, jaką prowadzi Małgorzata Małaczyńska, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze. W ostatnim czasie pojawiły się poważne wątpliwości odnośnie dysponowania funduszami Rady Rodziców (załącznik 1). Z problemem zetknęłam się ze względu na funkcję Przewodniczącej Rady Rodziców, którą pełnię od 5 września 2011 r.

Pierwszym poważnym sygnałem było przedłożenie przez panią dyrektor Małaczyńską 17 października 2011 r. polecenia zapłaty za ubezpieczenie budynków szkoły i mienia szkoły (załącznik 2). Była to druga rata za umowę zawartą na wniosek z dnia 15 kwietnia 2011 r. Pani dyrektor nalegała, by ubezpieczenie to zostało opłacone z konta Rady Rodziców. Należy podkreślić że termin zapłaty tej raty upłynął 15 października 2011 r. Dyrektor Małaczyńska wywierała na mnie silną presję, by natychmiast podpisać wspomniane polecenie zapłaty. Nie wyjaśniła przy tym, dlaczego robi to po wyznaczonym terminie zapłaty. Nie wyjaśniła przekonująco, dlaczego Rada Rodziców miałaby opłacać ubezpieczenie nieruchomości i mienia szkoły, ani nie wystąpiła do Rady z wnioskiem pisemnym. Rada Rodziców wyraziła zgodę na przelew jedynie z chęci uniknięcia komplikacji ubezpieczeniowych. Następnie poprosiłam o kopię pisma, jakie dyrektor Małaczyńska powinna była skierować do członków Rady Rodziców przed zapłatą pierwszej raty ubezpieczenia w kwietniu 2011 r. Dokumentu nie otrzymałam. Nie otrzymałam też innych dokumentów finansowych Rady Rodziców, o które prosiłam.

W dniu 22 listopada 2011 r. dyrektor Małaczyńska zażądała przekazania całej kwoty zgromadzonej na subkoncie Rady Rodziców 49 1090 1535 0000 0001 0360 4362 na konto dochodów szkoły (załącznik 3). Pani dyrektor nie uzasadniła tego ani pisemnie, ani ustnie. Rada Rodziców jest organem niezależnym od dyrekcji szkoły i zupełnie niezrozumiałe jest, na jakiej podstawie dyrektor miałaby wydawać tak niejasne polecenia w zakresie finansów Rady. Rada Rodziców współpracuje z dyrekcją placówki. Jednak funduszami Rady należy zarządzać w sposób odpowiedzialny i rozsądny. Wydaje się, że dyrekcja szkoły popełniła istotne błędy finansowe w tym kontekście i przekroczyła swoje kompetencje.

Nie jest przy tym jasne, czy w PSM I i II st. w Zielonej Górze wprowadzono w życie Regulamin Dochodów Jednostki według ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianach związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. Nr 238, poz. 1578).

Wątpliwości odnośnie finansów jest więcej. Powyższe fakty mają na celu jedynie zasygnalizowanie problemu. Bardzo proszę o niezwłoczne wyjaśnienie sprawy. W szczególności mam na myśli wyjaśnienie, czy decyzje finansowe pani dyrektor podejmowane w ostatnich latach są zgodne z obowiązującym prawem.

Zależy mi na tym, by Rada Rodziców mogła prowadzić normalną gospodarkę finansową, zgodną z obowiązującym prawem i z korzyścią dla całej społeczności naszej szkoły.

Z poważaniem,

Małgorzata Głuchowska

DHL poczta kurierska, list Małgorzaty Głuchowskiej do Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury 24 listopada 2011
List Małgorzaty Głuchowskiej do Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury 24 listopada 2011, wysłany pocztą kurierską DH