List Lecha S. Borkowskiego do Dyrektora Biblioteki Narodowej 13 marca 2013

L B <[…]>                                   13 marca 2013 19:10
Do: dyrektor@bn.org.pl

Szanowny Panie Dyrektorze,

Z dużym zdziwieniem zauważyłem, że książka mojego autorstwa “Języki Skryptowe” została włączona do serwisu Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona i jest udostępniana w całości na jego stronach internetowych.

Jestem właścicielem praw autorskich do tej książki. Nikt nie zwracał się do mnie z prośbą o zezwolenie na udostępnianie książki w serwisie internetowym. W związku z tym proszę o wyjaśnienie, kto podjął decyzję o włączeniu ww. książki do serwisu CBN Polona i na jakiej podstawie prawnej.

Zwracam także uwagę na bardzo niską jakość dokumentu elektronicznego, do jakiego została przekształcona moja książka, a także na błędy w klasyfikacji. Gdyby w przyszłości miało dojść do udostępnienia tej książki za moim przyzwoleniem, należałoby skorzystać z oryginalnego dokumentu w formie elektronicznej, z którego książka została wydrukowana.

W rubryce “Subject and keywords” napisano:

“Język skryptów – szkoły wyższe”

Czyżby rzeczywiście Biblioteka Narodowa utworzyła taką kategorię przedmiotową? Byłoby to dziwaczne, ponieważ hasło przedmiotowe “język skryptów” o niczym sensownym nie informuje.

Przy okazji wspomnę, że Biblioteka Narodowa sklasyfikowała błędnie moją monografię “Nonlinear dynamics of Hodgkin-Huxley neurons“. Interweniowałem swego czasu w tej sprawie.

Po interwencji poprawiono nieco klasyfikację, ale nadal jest ona niepoprawna:

“Modele matematyczne”
“Neurony — fizjologia”

Nie mam zastrzeżeń co do drugiego członu klasyfikacji. Ale pierwszy należałoby moim zdaniem zmienić. Charakter książki oddaje hasło “Dynamika — badanie” i tak należałoby ją sklasyfikować. W monografii bowiem analizuję dynamikę nieliniową wybranych modeli neuronów, ale nie tworzę nowych modeli matematycznych.

Z poważaniem,

Lech S. Borkowski