List Lecha Borkowskiego do Organizatora Występów Chóru Armii Czerwonej w Polsce 13 Września 2014

Posters about the performance of the Red Army Choir were prominently displayed in a busy part of Zielona Gora (Gruenberg) for at least 5 months after the event
Plakaty do występu Chóru Armii Czerwonej w Zielonej Górze były eksponowane w ruchliwej części miasta w pobliżu dworca kolejowego przez ponad pięć miesięcy po koncercie w listopadzie 2013.

Załączam tekst wiadomości wysłanej 13 września 2014 do firmy o nazwie Europejska Agencja Reklamowa, ear.com.pl, organizującej występy chóru Armii Czerwonej w Polsce.

LSB


od: Lech Borkowski […]
do: ear@ear.com.pl
DW: dwz@mkidn.gov.pl, listy@prezydent.pl, kontakt@kprm.gov.pl, sprm@kprm.gov.pl
data: 12 września 2014 23:30
temat: Trasa Chóru Aleksandrowa w 2014

Szanowni Państwo,

chciałbym się dowiedzieć, czy wzorem lat ubiegłych Chór Aleksandrowa będzie odbywał tournee po Polsce z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej, czyli w pierwszej połowie listopada?

Czy Chór ma w repertuarze piosenki więźniów sowieckich obozów koncentracyjnych? Moi rodzice spędzili w tych obozach łącznie 17 lat i chętnie zapoznałbym się z wytworami kultury obozowej.

Byłbym wdzięczny za przesłanie informacji o trasie koncertowej Chóru w roku 2014.

Z poważaniem,

Lech Borkowski
Zielona Góra


Reakcja nastąpiła dopiero 22 września 2014, 9 dni później. W odpowiedzi nie przekazano żadnej informacji. Załączam pełny tekst wiadomości otrzymanej z firmy E.A.R.


od: Małgorzata Skulska <malgorzata@ear.com.pl>
do: Lech Borkowski […]
data: 22 września 2014 11:16
temat: RE: Trasa Chóru Aleksandrowa w 2014

Dzień dobry

Nie rozumiem dlaczego wysyła Pan emaile do wiadomości Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – co maja z występami wspólnego?
Oraz do kancelarii premiera?????
Nie współpracujemy z tymi instytucjami przy organizacji koncertów.

Z poważaniem
Małgorzata Skulska