Lech Borkowski List do Kierownika Zakładu Fizyki Kwantowej UAM 27 Czerwca 2013

27 czerwca 2013 wysłałem wiadomość do kierownika Zakładu Fizyki Kwantowej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Poznaniu. Odpowiedzi nie otrzymałem.

Dr hab. Lech S. Borkowski


L B <[…]>                      27 czerwca 2013 11:55

Do: lipowski@[…]

Szanowny Panie Profesorze,

W ostatnich dniach zbierane są w naszym zakładzie informacje odnośnie charakteru naszej pracy.

W związku z pewnymi wątpliwościami chciałbym Pana prosić o poinstruowanie, jakie dokładnie informacje każdy z pracowników powinien przygotować i komu należy je przekazać. Chciałbym podać moje informacje w sposób prawidłowy i jak najszybciej.

W jakim celu te informacje są gromadzone i kto jest ich ostatecznym odbiorcą?

Z poważaniem,

Lech Borkowski