Dr hab. Lech S. Borkowski, list do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 8 Lutego 2012

Dr hab. Lech S. Borkowski
Wydział Fizyki UAM
Umultowska 85
61-614 Poznań

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Poznań

Poznań, 8 lutego 2012

Szanowny Panie Rektorze,

Informuję, że nie jestem w stanie wystawić ocen studentom uczęszczającym w zimowym semestrze 2011/12 na mój wykład “Dynamics of neural systems” prowadzony w języku angielskim, ponieważ nie otrzymałem od administracji uniwersyteckiej żadnej listy studentów zapisanych na ten kurs. Źródłem informacji o tym, kto zapisał się na moje zajęcia nie mogą być sami studenci. To jest oczywiste. Natomiast ja jako wykładowca nie mogę wyręczać uniwersyteckiej administracji w jej obowiązkach.

Zadziwiające jest to, że Dziekan Wydziału Fizyki wpisał mój wykład na listę zajęć przeznaczonych dla doktorantów w roku 2011/12, nie powiadamiając mnie o tym. Zaznaczam, że nie zgłaszałem swoich zajęć do oferty doktoranckiej. Nie otrzymałem też z dziekanatu Wydziału Fizyki informacji o tym, kto zarejestrował się na moje zajęcia.

Koordynator programu Erasmus na Wydziale Fizyki usiłował wprowadzić mnie w błąd, podając informację, która ze względów oczywistych była całkowicie błędna. W związku z powyższym informuję, że stopnie zostaną wystawione po otrzymaniu dokumentu uniwersyteckiego, w którym znajdą się nazwiska osób zarejestrowanych na prowadzone przeze mnie zajęcia.

Z poważaniem,

Lech S. Borkowski

tel. +48 […]
email: […]
www: […]