Tematy badawcze dra hab. Lecha S. Borkowskiego. List do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 9 Października 2012

Potwierdzenie odbioru, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego strona 1
Potwierdzenie odbioru, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, strona 1
Potwierdzenie odbioru, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, strona 2
Potwierdzenie odbioru, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, strona 2

Dr hab. Lech S. Borkowski
Zaklad Fizyki Kwantowej
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Antoni Wójcik
Dziekan Wydziału Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań, 9 października 2012

Szanowny Panie Dziekanie,

Proszę o pilne wpisanie następujących tematów badawczych na listę badań statutowych wykonywanych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i przekazanie nowej listy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie celem jej uaktualnienia:

1. Własności stanów nadprzewodzących z uwzględnieniem nieporządku i oddziaływań magnetycznych. Oto wybrane publikacje z tego tematu:

2. Dynamika nieliniowa neuronów i układów neuronalnych.  Wybrane publikacje:

Badania te wykonuję od kilku lat, o czym świadczą opublikowane artykuły.

Z poważaniem,

Lech S. Borkowski

Do wiadomości:
Prof. dr hab. Bronislaw Marciniak, Rektor UAM
Prof. dr hab. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego