List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 30 Września 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 30 września 2015, prawa konstytucyjne i prawa człowieka
List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 30 września 2015; łamanie praw konstytucyjnych i praw człowieka na Uniwersytecie w Poznaniu

Dr hab. Lech S. Borkowski
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Poznań

Prof. dr hab. Antoni Wójcik
Dziekan Wydziału Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Poznań

Poznań, 30 września 2015

Szanowny Panie Dziekanie,

Z przykrością stwierdzam, że moje prawa konstytucyjne i prawa człowieka, są nadal łamane przez Pana i pańskich współpracowników. Ten stan rzeczy trwa od chwili mojego zatrudnienia w 1995 roku, z roczną przerwą w roku akademickim 1997/98, który spędziłem w Atlancie, pracując w Georgia Institute of Technology. Przydział zajęć dydaktycznych na rok 2015/16, tak jak i w poprzednich latach, jest kolejną prowokacją. Przydział zajęć nie był ze mną konsultowany. Jestem traktowany jak niewolnik. Informuję, że nie jestem niewolnikiem i nikt nie może łamać moich praw podstawowych.

Załączam kopię listu do Rektora UAM z 30 września 2015 i Komunikat nr 5 z 27 września 2015.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z tymi dokumentami.

Z poważaniem,

Dr hab. Lech S. Borkowski