List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Rektora UAM w Poznaniu 25 Maja 2012

od: Lech Borkowski [adres email]
do: rectorof@amu.edu.pl
data: 25 maja 2012 10:57
temat: Fwd: prezentacje wniosków o nagrodę Rektora
wysłana przez: gmail.com

Szanowny Panie Rektorze,

W załączniku przekazuję informację otrzymaną z dziekanatu Wydziału Fizyki o prezentacjach propozycji do Nagrody Rektora UAM na Wydziale Fizyki.

Przedstawiam poniżej moją odpowiedź na harmonogram wysłany z dziekanatu Wydziału Fizyki.

Przy okazji informuję JM Rektora, że moje osiągnięcia będą przedmiotem wykładu, który wygłoszę w lipcu na prestiżowej konferencji w Cambridge (UK). Będę tam jedynym prelegentem z Europy środkowo-wschodniej, na wschód od Niemiec.

Przypomnę, że w ubiegłym roku władze Wydziału Fizyki usunęły z listy moich dokonań zgłoszonych do ubiegłorocznej Nagrody Rektora jeden z trzech przedstawionych punktów. Było to bardzo istotne osiągnięcie. Poinformowałem o tym JM Rektora w piśmie złożonym w ubiegłym roku.

Chciałbym przy tej okazji przypomnieć, że do tej pory nie otrzymałem żadnej pisemnej reakcji na ubiegłoroczne pismo.

Ponawiam prośbę o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez JM Rektora, wyrażoną w ubiegłorocznym piśmie.

Wyrażam sprzeciw przeciwko manipulacjom władz Wydziału Fizyki skierowanym przeciwko mojej osobie, których celem jest psucie wizerunku i utrudnianie pracy oraz awansu zawodowego.

Przypomnę także, że

1. Wcześniej władze dziekańskie nie wypełniały swoich ustawowych obowiązków w czasie mojego przewodu habilitacyjnego.
2. Od początku mojego zatrudnienia na UAM w 1995 do chwili obecnej jestem traktowany bardzo źle.
3. Wiosną bieżącego roku, w czasie wizyty JM Rektora i prorektorów na posiedzeniu marcowej Rady Wydziału Fizyki, zostałem brutalnie zaatakowany za pomocą fałszywych zarzutów. Był Pan świadkiem tego ataku. Wykonano go pod koniec posiedzenia Rady Wydziału i nie dano możliwości krótkiej, rzeczowej odpowiedzi na ten atak. Dziekan zamknął posiedzenie natychmiast po wygłoszeniu oszczerstwa pod moim adresem.

Są to sprawy o znaczeniu fundamentalnym.

Z poważaniem,

dr hab. Lech Borkowski

———- Wiadomość przekazana dalej ———-
Od: Lech Borkowski [adres email]
Data: 25 maja 2012 11:25
Temat: Re: prezentacje wniosków o nagrody Rektora
Do: Panek Katarzyna <KasiaP@fizyka.amu.edu.pl>, Ryszard Naskręcki
<rysznas@amu.edu.pl>
DW: Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz <zbigonys@amu.edu.pl>

Szanowny Panie Dziekanie,

Zwracam się z prośbą o przeniesienie mojej prezentacji na godzinę wcześniejszą, ponieważ w bieżącej wersji programu jest ona umieszczona między dwiema prezentacjami dotyczącymi dydaktyki informatyki. Taki pomysł oceniam, niestety, jako manipulację.

Proszę także o wpisanie tematu prezentacji w następującej postaci:

“Odkrycia w dziedzinie dynamiki nieliniowych oscylatorów neuronalnych.”

Z poważaniem,

dr hab. Lech Borkowski

W dniu 25 maja 2012 11:06 użytkownik Lech Borkowski
<lech.s.borkowski@gmail.com> napisał:
> Szanowny Panie Dziekanie,
>
> Zwracam się z prośbą o przeniesienie mojej prezentacji na godzinę
> wcześniejszą, ponieważ w bieżącej wersji programu jest ona umieszczona
> między dwiema prezentacjami dotyczącymi dydaktyki informatyki. Taki
> pomysł oceniam, niestety, jako manipulację.
>
> Z poważaniem,
>
> dr hab. Lech Borkowski
>
>
> W dniu 25 maja 2012 11:00 użytkownik Panek Katarzyna
> <KasiaP@fizyka.amu.edu.pl> napisał:
>> Szanowni Państwo,
>>
>> W załączeniu przesyłam harmonogram prezentacji wniosków o nagrody.
>> Z poważaniem
>> Katarzyna Panek
>>