List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Premiera 12 Sierpnia 2015

Lech Borkowski
[…]
Zielona Góra

Ewa Kopacz
Premier RP
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Ewa Kopacz premier Polski 29 stycznia 2015 tv
Ewa Kopacz premier Polski 29 stycznia 2015

Zielona Góra, 12 sierpnia 2015

Szanowna Pani Premier,

Sprawa prześladowania z powodów politycznych w Polsce jest starannie ukrywana. Ja i moja żona, Małgorzata Głuchowska, informujemy o tym szerzej od 2011 roku.

Załączam list, który przekazałem 9 czerwca 2011 roku prof. Lesickiemu, prorektorowi ds. kadry Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedstawiłem w nim szereg działań przestępczych wymierzonych w moją osobę.

Na początku września 2011 prześladowanie naszej rodziny zostało zaostrzone. W Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze zorganizowano serię brutalnych prowokacji przeciwko mojej żonie. Kulminacja tego etapu prześladowań nastąpiła w lutym i w marcu 2012. W tym samym czasie dokonano także ataku na mnie na uniwersytecie w Poznaniu i na naszą córkę […] w szkole podstawowej w Zielonej Górze, w której się uczyła.

24 czerwca 2015 poinformowałem rektora, prof. B. Marciniaka, o łamaniu praw człowieka i moich praw konstytucyjnych na UAM w obecności dziekana Wydziału Fizyki UAM.

Zarówno członkowie rządu, jak i inni uczestnicy życia publicznego doskonale wiedzą o wspomnianej wyżej działalności przestępczej. Znają członków organizacji przestępczej, metody jej działania i metody zacierania śladów. Wiedzą także, w jaki sposób ta organizacja powstała, kto wchodzi w jej skład i jak jej członkowie są przygotowywani do akcji. Władza ustawodawcza, władza wykonawcza, prokuratura i władza sądownicza umiejętnie wspierają tę działalność przestępczą.

Z poważaniem,

Dr hab. Lech S. Borkowski

DW: Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego