List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 29 Września 2011

Dr hab. Lech Borkowski
Zakład Fizyki Kwantowej
Wydział Fizyki UAM
Poznań

Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki
Dziekan Wydziału Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań

Poznań, 29 września 2011

Szanowny Panie Dziekanie,

W środę 21 września otrzymałem e-mail od p. Czaronek, w którym poinformowała mnie, że przydzielono mi zajęcia wyrównawcze z podstaw matematyki na pierwszym roku Fizyki, specjalność Nanotechnologia. Czy mógłby mi Pan wyjaśnić w sposób pisemny, jakie jest Pańskie uzasadnienie odnośnie przydzielenia mi tych zajęć? Proszę o dokument z Pańskim podpisem, w którym zapisane są moje obowiązki dydaktyczne na semestr zimowy 2011/12. W przeszłości zdarzyło mi się np. otrzymać informację z Dziekanatu, że mam prowadzić zajęcia z metod numerycznych w Kaliszu, a później okazało się, że to wiadomość nieprawdziwa.

Wspomniane zajęcia z podstaw matematyki mają się odbywać w czwartek od 8:30 do 10 i później, tego samego dnia, od 13:00 do 14:30. Jakie jest uzasadnienie takiego ułożenia planu? Nie wnoszę o zmianę godzin zajęć. Chciałbym jedynie zrozumieć, jakim kryterium posługuje się Dziekanat w wyznaczaniu godzin zajęć.

Chciałbym prosić też o przekazanie informacji dotyczących programu, metod prowadzenia tych zajęć, kryteriów oceny postępów pracy studentów itp.

Z poważaniem,

Lech Borkowski