List Bolesława Borkowskiego do Ambasady Polskiej w Mińsku 12 Sierpnia 1996

Tekst listu skierowanego do ambasady polskiej w Mińsku.

Bolesław Borkowski
[…]
11-400 Kętrzyn

Ambasada RP
P. Rumiancewa 6
20034 Mińsk
Białoruś

Sygn. akt: II 1 Ko 253/95

Zwracam się z prośbą o odszukanie akt sądowych dotyczących sprawy, w której byłem skazany przez Wojskowy Trybunał Wojsk NKWD obwodu Grodzieńskiego, wyrokiem z dnia 7-9 czerwca 1945 roku. W Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie toczy się obecnie sprawa z mojego wniosku o odszkodowanie za represje doznane ze strony NKWD. Pilnie potrzebnym dowodem w tej sprawie jest czytelna kopia bądź odpis wyroku wydanego przez NKWD, ewentualnie zaświadczenie o jego treści.

Aresztowanie nastąpiło 17 stycznia 1945 roku w lesie w rejonie Brześcia. Sądzonych nas razem było 34 osoby. Wszyscy, oprócz naszego dowódcy, otrzymali wyrok 10 lat pozbawienia wolności z pozbawieniem praw obywatelskich na 5 lat. Natomiast dowódca został skazany na karę śmierci.

NKWD nie wydało nam wówczas żadnych dokumentów świadczących o aresztowaniu oraz o okresie przetrzymywania – śledztwa. Jedynym zaświadczeniem, które otrzymałem, jest dokument zwolnienia z obozu.

Chciałbym podkreślić, że odpis wyroku jest bardzo ważnym dla mnie dowodem i będę ogromnie wdzięczny za jego uzyskanie.

Z poważaniem,

Borkowski Bolesław

ur. 1 stycznia 1920 roku
w Krejwańcach, pow. Oszmiana

Załączniki:

1. Kopia zaświadczenia o zwolnieniu z obozu.
2. Tłumaczenie zaświadczenia o zwolnieniu z obozu.