List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Premiera 6 Października 2015

Lech Borkowski
[…]
Zielona Góra

Ewa Kopacz
Premier RP
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Zielona Góra, 6 października 2015

Szanowna Pani Premier,

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z Komentarzem nr 5 z 27 września 2015. Dotyczy on występu zespołu pieśni i tańca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji na specjalnej audiencji w Watykanie 15 października 2004. Zespół został zaproszony przez Jana Pawła II z okazji 26 rocznicy jego pontyfikatu.

Proszę także o zapoznanie się z załączonym listem do rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 30 września 2015. W piśmie tym poruszam sprawę decyzji o przyznaniu Janowi Pawłowi II doktoratu honorowego w 2001 roku. Przypominam w nim także o łamaniu moich praw konstytucyjnych i praw człowieka na Uniwersytecie.

Trzecim załącznikiem jest pismo do dziekana Wydziału Fizyki UAM z 30 września 2015.

Z poważaniem,

Dr hab. Lech S. Borkowski

DW: Dr Andrzej Duda, Prezydent RP
DW: Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
DW: Andrzej Seremet, Prokurator Generalny