List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera, Prezydenta i Posłów 27 Lutego 2014

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z listem mojej żony Małgorzaty Głuchowskiej.

Dr hab. Lech S. Borkowski


“There are episodes and faces and words and sensations burned so deeply into my memory that no amount of time will wear them away” Alexander Dolgun

Zielona Góra, 27 Lutego 2014

Szanowni Państwo,

We wrześniu 2011 rozpoczęto intensywną akcję likwidacyjną Małgorzaty Głuchowskiej. Kto wydał rozkaz likwidacji metodami komunistycznych tajnych służb? Czy rozkaz został wydany na terytorium dzisiejszej Polski, czy na terytorium Rosji?

Premier Donald Tusk otrzymał dokładne, wyczerpujące informacje na temat tej akcji likwidacyjnej. Milczy.

Załączam list do Prezydenta Komorowskiego z 13 lutego 2013.

Wcześniej nie zastanawiałam się nad znaczeniem faktu, kim byli moi dziadkowie. Babcia była nauczycielką. W czasie wojny Niemcy uwięzili ją w obozie koncentracyjnym razem z moim Tatą, który wówczas był małym chłopcem. Dziadek był absolwentem konserwatorium wileńskiego i oficerem rezerwy. Po napaści Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 był internowany na Litwie, a po ataku Związku Sowieckiego na Litwę był więźniem w Kozielsku, później w Griazowcu. Udało mu się uniknąć strzału w tył głowy. Walczył później w polskiej armii na froncie zachodnim. Babcia zmarła w 1945 wkrótce po wyjściu z obozu. Dziadek wrócił w 1947 do Polski, by odnaleźć syna. Jednak zaraz po przybyciu do Polski został uwięziony przez gorliwych katów Moskwy. W więzieniu ciężko zachorował. Zmarł w 1952 w wyniku wycieńczenia i choroby wkrótce po wyjściu z więzienia. O co oskarżyli go komunistyczni oprawcy?

Od momentu, kiedy zostałam zaatakowana, obserwuję was uważniej. Przeżyłam wstrząs, który otworzył mi oczy. Jesteście zaprzeczeniem wartości przedwojennej Polski.

Wydaliście wyrok także na mojego męża, które dziadkowie i rodzice sprzeciwili się sowieckiemu najeźdźcy. Pozostali wierni sobie i Polsce.

Zrozumiałam skalę i cynizm waszego oszustwa. Dokonujecie mordu na tych nielicznych już jednostkach, resztkach wymordowanego gatunku, reprezentującego wartości typowe dla przedwojennej polskiej inteligencji.

Czujecie się panami życia i śmierci, tak jak naziści i komuniści. Wydajecie na nas wyroku. Przeprowadzacie egzekucje. Próbujecie je maskować. Używacie takich samych kłamstw, jak Stalin, który udawał przez Władysławem Sikorskim, że nie wiedział, gdzie są polscy oficerowie wzięci w niewolę sowiecką w 1939.

Wy dzisiaj kontynuujecie to

co rozpoczął Związek Sowiecki

egzekucja w nieco zwolnionym tempie

ten strzał w tył głowy

którego uniknął mój dziadek

dosięga teraz mnie i mojego męża

jest rozpisany na raty

w bolszewickim scenariuszu

niekończących się prowokacji

Z poważaniem,

Małgorzata Głuchowska


List został wysłany pocztą elektroniczną z konta Lecha Borkowskiego.

Oto odbiorcy listu:

Kancelaria Premiera, kontakt@kprm.gov.pl, sprm@kprm.gov.pl

Radosław Sikorski, Radoslaw.Sikorski@sejm.pl

Prezydent, listy@prezydent.pl

Anne Applebaum, applebaumletters@washpost.com

Jackson Diehl, diehlj@washpost.com

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rectorof@amu.edu.pl

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sekretariat.minister@nauka.gov.pl

Do wiadomości (pozostali odbiorcy):

Barbara.Kudrycka@sejm.pl

Bartosz.Arlukowicz@sejm.pl

Wanda.Nowicka@sejm.pl

Cezary.Olejniczak@sejm.pl

Dariusz.Rosati@sejm.pl

Donald.Tusk@sejm.pl

Ewa.Kopacz@sejm.pl

Grzegorz.Napieralski@sejm.pl

Janusz.Piechocinski@sejm.pl

Janusz.Sniadek@sejm.pl

Jaroslaw.Gowin@sejm.pl

Joanna.Kluzik-Rostkowska@sejm.pl

Kazimierz.Ujazdowski@sejm.pl

Leszek.Miller@sejm.pl

Piotr.Naimski@sejm.pl

Ryszard.Kalisz@sejm.pl