Komunikat 34. Zorganizowane Działania Przestępcze Przeciwko Rodzinie 6 Stycznia 2016

LS Borkowski

Komunikat 34, Polska, 6 stycznia 2016

Zorganizowane działania przestępcze przeciwko Małgorzacie Głuchowskiej i jej rodzinie

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, R. Lato, wzięła udział w działaniach przestępczych we współpracy z niżej wymieniony osobami związanymi z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Zielonej Górze. Celem przestępstwa było zablokowanie powrotu Małgorzaty Głuchowskiej, jednego z najlepszych pedagogów szkoły, do pracy po zwolnieniu lekarskim. Mechanizm przestępstwa polega na sfabrykowaniu fałszywego orzeczenia o stanie zdrowia.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zostało wysłane późnym wieczorem 16 grudnia 2015 faksem do Prokuratora Generalnego A. Seremeta. 19 grudnia 2015 to samo zawiadomienie zostało nadane jako przesyłka polecona z potwierdzeniem odbioru. List polecony został doręczony 22 grudnia 2015. Do dziś M. Głuchowska nie otrzymała od Prokuratora Generalnego żadnej informacji.

31 grudnia 2015 Lato zwolniła Małgorzatę Głuchowską z pracy, powołując się na orzeczenie sfabrykowane przez personel WOMP w Zielonej Górze. Lato zwolniła M. Głuchowską z pracy, mając pełną świadomość, że uczestniczy w przestępstwie państwowym, tj. dokonywanym pod pozorem realizacji zapisów prawnych. R. Lato wie doskonale, że M. Głuchowska jest w pełni gotowa do pracy, a jej umiejętności i sprawność intelektualna zawsze były i są na najwyższym poziomie. R. Lato wielokrotnie wcześniej chętnie korzystała z pomocy merytorycznej udzielanej jej przez M. Głuchowską. MG jest powszechnie znana w środowisku muzycznym jako pianistka o najwyższym poziomie profesjonalnym i etycznym, stawiająca wysokie wymagania sobie i swoim podopiecznym. Jej uczniowie wielokrotnie zdobywali nagrody na krajowych i międzynarodowych konkursach pianistycznych. Zwolnienie z pracy jest kontynuacją długiego procesu prześladowania M. Głuchowskiej, jej męża Lecha S. Borkowskiego i córki […]. Przedstawiciele najwyższych władz Polski, w tym premier i prezydent wielokrotnie otrzymywali dokładne, starannie przygotowane informacje na ten temat.

Aparat państwowy podejmuje działania typowe dla organizacji przestępczej. Mamy do czynienia z przestępstwami państwa na szkodę Małgorzaty Głuchowskiej, Lecha S. Borkowskiego i […].

Oto list do Prokuratora Generalnego.

[…]

Małgorzata Głuchowska

Lech S. Borkowski