Kłamstwo Założycielskie Obozu Koncentracyjnego Polska 4 Maja 2015

LS Borkowski

Komunikat 19, Polska, 4 maja 2015

Kłamstwo założycielskie Obozu Koncentracyjnego Polska

25 lutego 2014 na adres kancelarii premiera i prezydenta oraz do grupy osób powszechnie znanych w życiu publicznym wysłaliśmy następujący list.

„Kłamstwem założycielskim republiki stalinowskiej, którą teraz zarządzacie, jest odpowiedź Stalina na pytanie Władysława Sikorskiego o los polskich oficerów. Wiecie, jakie było pytanie Sikorskiego i wiecie, jaka była odpowiedź Stalina. Cała reszta, aż do dnia dzisiejszego, jest tylko logiczną konsekwencją tamtego kłamstwa. Codziennie dajecie na to dowody.”

5 marca 2015 ok. 19:50 w wieczornym dzienniku telewizyjnym w telewizji publicznej padło stwierdzenie, że kłamstwo katyńskie było kłamstwem założycielskim Polski Ludowej.

Jest to zdanie fałszywe, ponieważ jest sprzeczne z dzisiejszą rzeczywistością i z niedawną historią. Powtórzmy to jeszcze raz.
Kłamstwo Stalina w odpowiedzi na pytanie o los polskich oficerów jest kłamstwem założycielskim Obozu Koncentracyjnego Polska. Jest ono codziennie odtwarzane i powtarzane na różne sposoby we wszystkich dziedzinach życia. Łatwo je zauważyć w polityce kadrowej obozu. Kadry decydują o wszystkim. Кадры решают все!

Małgorzata Głuchowska, M.A.
Lech S. Borkowski, Ph.D.

MG is a pianist and piano teacher at the state school of music in Zielona Góra, Poland. LSB is a physicist with a Ph.D. from the University of Florida (Gainesville), currently employed by the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. Our views are exclusively our own. We do not represent any organization or any particular cause or ideology. We also would like to emphasize, that no organization or individual has been authorized to represent us.


Contact: Lech S. Borkowski
email: […]
blog: Decoding, dcdng.blogspot.com