Karta Oceny Pracy Małgorzaty Głuchowskiej 9 Czerwca 2011

Karta Oceny Pracy wystawionej Małgorzacie Głuchowskiej 9 czerwca 2011 przez dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, Małgorzatę Małaczyńską (Szumską).

Karta Oceny Pracy, Małgorzata Głuchowska, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zielonej Górze, 9 czerwca 2011, strona 1.
Karta Oceny Pracy, Małgorzata Głuchowska, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zielonej Górze, 9 czerwca 2011, strona 1.

 

Karta Oceny Pracy, Małgorzata Głuchowska, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zielonej Górze, 9 czerwca 2011, strona 2
Karta Oceny Pracy, Małgorzata Głuchowska, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zielonej Górze, 9 czerwca 2011, strona 2.

Zdanie “Bierze udział w tworzeniu i aktualizowaniu obowiązujących w szkole dokumentów (głównie statuty i WSO).” jest fałszywe. Małgorzata Głuchowska nigdy nie brała udziału w formułowaniu statutu szkoły i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Dokumenty te nie były również przedmiotem dyskusji rady pedagogicznej i nie były głosowane w czasie jej posiedzeń.

Fałszywe jest również zdanie “a jeśli to konieczne – korzysta również z rad psychologa szkolnego”.