Identyfikator Lecha Borkowskiego na Konferencji w Trinity College, Cambridge, 12-13 Lipca 2012

Identyfikator Lecha Borkowskiego przygotowany przez organizatorów konferencji w Trinity College, Cambridge, 2012.Identyfikator Lecha Borkowskiego przygotowany przez organizatorów konferencji w Trinity College, Cambridge, 2012.

Poprawiony identyfikator Lecha Borkowskiego Trinity College, Cambridge 2012
Poprawiony identyfikator Lecha Borkowskiego Trinity College, Cambridge 2012