Domofon naszego mieszkania zamazany trwałym markerem, Zielona Góra, kwieceń 2013

No. 10, our flat number covered with black marker on the intercom in our block of flats in Zielona Góra, Poland, April 2013
Domofon w naszym bloku, miejsce przeznaczone na nazwisko w naszym mieszkaniu pod numerem 10 zamazane czarnym trwałym markerem, Zielona Góra, Polska, kwieceń 2013
Intercom in our block of flats in Zielona Góra, Poland, April 2013
Domofon w naszym bloku w Zielonej Górze, Polska, April 2013