List Małgorzaty Głuchowskiej do Ministra Kultury 22 Marca 2016

Małgorzata Głuchowska
[…]
Zielona Góra

Prof. dr hab. Piotr Gliński
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Zielona Góra, 22 marca 2016

Szanowny Panie Ministrze,

Przekazuję Panu kopię pism i zeznań wysłanych ministrowi sprawiedliwości 21 marca 2016. Dotyczą one długotrwałych zorganizowanych działań przestępczych przeciwko mnie i mojej rodzinie, w których brali udział m.in. funkcjonariusze zatrudnieni

w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze
w jednostkach podległych Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w jednostkach podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej
w jednostkach podległych Ministerstwu Zdrowia.

Celem tych działań było m.in. wyrzucenie nas z pracy i dokonanie na nas mordu społecznego za pomocą metod wypracowanych w czasie dyktatury komunistycznej. Czynny udział w tych działaniach wzięli również funkcjonariusze prokuratury. Poinformowani szczegółowo o tym zostali także prezydent A. Duda i premier B. Szydło.

Z poważaniem,

Małgorzata Głuchowska