Dezinformuj i Karz 1 Lutego 2014

LS Borkowski

Komunikat 8, Polska, 1 lutego 2014

Dezinformuj i karz. Blokada informacyjna jako drut kolczasty Obozu Koncentracyjnego Polska

Blokada dostępu do informacji i kolektywna akcja przeciwko jednostce i jej rodzinie należą do podstawowych narzędzi organizacji przestępczej rządzącej Polską, regułą organizacyjną państwa bardzo szczególnego rodzaju. Właściwe informacje są dostarczane jedynie członkom organizacji. Organizacja przeprowadza ataki zbiorowe przeciwko każdemu wyselekcjonowanemu do śmierci społecznej.

Informacje są ukrywane przed obiektami ataku. Najprostszy akt przekazania informacji jest przekształcony w sprawę skomplikowaną i obarczoną błędami. To, co w normalnych warunkach jest prostą czynnością przekazania kwantum wiedzy jest celowo zmienione w operację rozmytą i złożoną, pełną błędów popełnianych celowo i pełną niejasności. Informacja jest rzadko przekazywana w sposób prosty i jednoznaczny. Pomiędzy źródłem informacji a osobą, która jej potrzebuje do normalnego funkcjonowania, umieszczane są dodatkowe, zbędne etapy pośrednie. Labirynt zamiast precyzyjnej i bezpośredniej komunikacji. Stworzona jest przestrzeń wymówek, kiedy następuje próba wyjaśnienia, dlaczego informacja nie dotarła do celu lub dlaczego została zniekształcona.

Ogłoszenia i wypowiedzi publiczne są czynione w sposób charakterystycznie niejasny i wieloznaczny. Często służą one dalszemu utrudnieniu odróżnienia prawdy od fałszu. Dokumenty są niedostępne lub trudne do uzyskania. A jeśli uda się uzyskać dostęp do dokumentu, jego autentyczność jest często wątpliwa. W wielu przypadkach proces fałszowania dokumentacji może być rozciągany dowolnie długo.

Uczestnictwo w przepływie informacji jest warunkiem koniecznym funkcjonowania jednostki ludzkiej w każdej społeczności. Blokada informacyjna zwiększa podatność na manipulacje i prowokacje. Celem jest wywołanie w obiekcie poczucia bezradności, niemożności planowania i realizacji zamierzeń, pozbawienie kontroli nad jego własnym życiem.

Blokada informacyjna jest właściwie aktem przemocy przeciwko umysłowi i duszy.

Organizacja czyni proces uzyskiwania informacji kosztownym w sensie materialnym i psychologicznym. Jeżeli obiekt próbuje ustalić fakty lub uzyskać dostęp do dokumentów, organizacja wykorzystuje tę sytuację do przeprowadzania kolejnych ataków i prowokacji. Celem jest oczywiście zmuszenie obiektu do zaprzestania poszukiwania informacji w obawie przed kolejną rundą bicia mentalnego jako następstwa próby skorzystania z najprostszych praw. Kara za poszukiwanie informacji jest formą tortur psychologicznych.

Deprywacja sensoryczna, blokada informacyjna lub fałszowanie informacji były narzędziami używanymi w więzieniach komunistycznych. Dzisiejsza blokada informacyjna jest prostą kontynuacją schematu więziennego. Celem jest maksymalne rozszerzenie szarej strefy niepewności. Oznacza to, że różne historie i narracje mogą być zniekształcane i zmieniane ad infinitum, zgodnie z bieżącym kierunkiem wektora “dynamiki rewolucyjnej”, jak ujął to Stanisław Mackiewicz w książce o Rosji bolszewickiej. Logiczną i zamierzoną konsekwencją ukrywania i zniekształcania informacji jest falsyfikacja wszelkich postępowań prawnych.

Paradygmat więzienia przeszedł ewolucję i jest dzisiaj zręczniej zamaskowany. Jednakże koncepcja dozorców więziennych i więźnia leży u podstaw państwa rządzonego przez organizację. Obserwujący i obserwowany. Więzienie obejmuje teraz obszar całego kraju. Inwigilację można w prosty sposób rozciągnąć poza granice kraju. Obiekt jest poddany drobiazgowej inwigilacji i kontroli. Organizacja zbiera najbardziej szczegółowe informacje na jego temat.

Deprywacja informacyjna jest częścią szerszego schematu zadawania śmierci społecznej tym, którzy reprezentują wartości ogólnoludzkie i prawa fundamentalne. Tak działa Polska postkomunistyczna. Oprawcy i niewolnicy.

Mając do czynienia z dezinformacyjną polityką junty, należy założyć, że wszelkie wypowiedzi jej reprezentantów są kłamstwem, o ile nie zostanie udowodnione inaczej.

Małgorzata Głuchowska, MA
Lech S. Borkowski, PhD

English version


blogs: Decoding, Klient Nasz Pan