Decision to Expel Lech S. Borkowski from University in Poznan 29 October 2015

Delivered on 29 October 2015

Decyzja władz Uniwersytetu w Poznaniu o wyrzuceniu z pracy dra hab. Lecha Borkowskiego; październik 2015; Decision of the functionaries of the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland, to expel Lech S. Borkowski from the University; October 2015
Decision to expel Lech Borkowski from Adam Mickiewicz University in Poznań; received 29 October 2015.