Centralne Archiwum Wojskowe 31 Października 2014

Warszawa, dnia 31.10.2014

Centralne Archiwum Wojskowe
ul. Czerwonych Beretów bl. 124
00-910 Warszawa 72

nr 4850/wch
03 LIS. 2014

Pan dr hab. Lech S. Borkowski
[…]
Zielona Góra

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo informuję, że w wyniku przeprowadzonej kwerendy w materiałach archiwalnych Centralnego Archiwum Wojskowego nie odnaleziono dokumentów dotyczących Pana Bolesława Borkowskiego ur. 1.1.1920 roku.

W sprawie ww. proponuję zwrócić się do: Instytutu Pamięci Narodowej, Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa oraz do Fundacji KARTA ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa, jak również pod adres: Centr Chranienija Istoriko-Dokumientalnych Kolliekcji Rossijskoj Fiedieracji 125212 Moskwa ul. Wyborgskaja 3.

Z poważaniem,

Dyrektor
w z. płk mgr Bogusław Stachula