Fałszywy Regulamin Rady Pedagogicznej 2012

Dokument datowany na czerwiec 2012 r. zapewne został sfabrykowany na bezpośrednie zlecenie nadzoru pedagogicznego. Mógł być kopią dokumentu funkcjonującego w innej szkole. Mógł być przepisany na przykład przez Aleksandrę Budrewicz, pełniącą równocześnie funkcję sekretarz szkoły i osobistej sekretarki wizytator CEA Krystyny Karcz. Zdanie: „Rada Pedagogiczna zatwierdziła niniejszy dokument w dniu 28 czerwca 2012 r. uchwałą … Continue reading Fałszywy Regulamin Rady Pedagogicznej 2012