Categories
Blog-PL

Polska Wikipedia i wywiad komunistyczny

Komentarz do artykułu Wikipedia has transformed knowledge – so why is it still looked down on?, Wikipedia dokonała transformacji wiedzy – dlaczego zatem wciąż patrzy się na nią z góry?, Simon Ings, The Telegraph, 10 stycznia 2021. Wersja angielska: Polish Wikipedia and Communist intelligence.


Lech S Borkowski comment The Telegraph 10 January 2021
Lech S Borkowski, komentarz w The Telegraph 10 stycznia 2021

Autor artykułu reprezentuje entuzjastyczne podejście do Wikipedii.

Cytat z artykułu:

Dariusz Jemielniak (autor pierwszej etnografii Wikipedii, Common Knowledge?, w 2014 r.) podkreśla stronę zabawową całego przedsięwzięcia. To chyba jedyny powód, dla którego naukowcy jej unikają. “Kiedy jesteś żołnierzem, niekoniecznie spędzasz wolny czas grając w paintball z kolegami.”

Na swojej stronie internetowej Jemielniak z dumą cytuje słowa pochwały, które otrzymał od Zygmunta Baumana, zmarłego socjologa, byłego oficera politycznego (politruka) w armii komunistycznej i członka Polskiej Partii Komunistycznej i komunistycznego wywiadu wojskowego. Bauman sam używał tekstów Wikipedii, nie podając źródła, co zostało opisane w artykule “Problematic elements…”, PW Walsh i D Lehmann (2015). W tym kontekście porównanie naukowców do żołnierzy nie jest takie dziwne.

Pewnego dnia w 2015 roku ktoś, kogo nie znałem, przysłał mi e-mail z informacją, że właśnie powstała strona Wikipedii z moim imieniem i nazwiskiem. Wyraziłem sprzeciw. Pomimo to strona została utworzona. Było to 28 października 2015 roku. Następnego dnia otrzymałem pismo kończące moje zatrudnienie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jak się okazało, strony Wikipedii wszystkich tzw. samodzielnych pracowników naukowych na Wydziale Fizyki zostały utworzone w tym samym czasie. Było to niezwykłe z co najmniej kilku powodów. Informacje zamieszczone na tych stronach były trywialne i na ogół kopiowały to, co może pojawić się na stronach wydziałów akademickich. Było również jasne, że niektóre zdania użyte w opisach zostały wybrane nie w celu przedstawienia osoby, ale dla podkreślenia, że jest “jedną z wielu”.

Sprawdziłem, że inne wydziały uniwersyteckie i wydziały fizyki innych uczelni w Polsce nie zostały potraktowane w ten sposób. Coś znaczącego wydarzyło się zatem tego dnia w polskiej Wikipedii. Kiedy w 2019 roku poinformowałem o tym osobę z zarządu Wikipedii, zostało to zignorowane.

Moja osoba i fakt, że zostałem zwolniony z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza, były jedynymi powodami utworzenia prawie stu stron Wikipedii dla osób z Wydziału Fizyki.

Niedługo potem moja żona pianistka została zwolniona z pracy nauczyciela fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej w Zielonej Górze na podstawie fałszywego dokumentu sfabrykowanego przez państwową służbę medycyny pracy. Władze od lat prowadzą intensywną kampanię nękania i nękania naszej rodziny. Teraz postanowiły wyeliminować nas z pracy.

Trzeba pamiętać, że strony Wikipedii znajdują się wysoko w wynikach wyszukiwań internetowych. Gdyby ktoś gdzieś szukał Lecha Borkowskiego fizyka, to z pewnością wyszukiwanie to zostałoby odnotowane przez odpowiednie oprogramowanie wyszukiwarki. I rzeczywiście, jakiś czas później mogłem zaobserwować, jak rosły statystyki oglądalności strony Wikipedii z moim nazwiskiem, kiedy tylko byłem bardziej aktywny w kontaktach z innymi ludźmi. Wikipedia służy po prostu jako gigantyczne urządzenie do prowadzenia nasłuchu. Gromadzone przez nią informacje umożliwiają identyfikację osób poszukujących określonych słów kluczowych i miejsc, w których te osoby się znajdują.

Polska Wikipedia nie ma nic wspólnego ze swoim angielskim odpowiednikiem, pomimo wspólnej nazwy. Jest ona używana do celów sprzecznych z głoszonymi oficjalnie. Jest to medium społeczne i doskonałe narzędzie sprawowania władzy. Kontrola informacji i opowiadania historii (w sensie ogólnym) należą do najbardziej podstawowych instrumentów władzy. Osoby kontrolujące polską Wikipedię są dobrze zorganizowane. Istnieje duże podobieństwo do działań komunistycznego wywiadu, zarówno w kraju, jak i poza nim.

To nie przypadek, że wojskowy komunistyczny oficer polityczny i wywiadowczy Bauman pochwalił entuzjastyczną książkę Jemielniaka o Wikipedii. To również nie przypadek, że (1) zostałem zwolniony z Uniwersytetu, (2) Strona Wikipedii została stworzona w celu kontroli i sabotowania mojej narracji. Po II wojnie światowej moi rodzice byli w komunistycznych obozach koncentracyjnych, gdzie zostali wysłani przez takich jak Bauman.

Podkreślam jeszcze raz, że mocno sprzeciwiam się istnieniu strony Wikipedii z moim nazwiskiem.

@LechSBorkowski

Dr hab., pracownik sklepu warzywnego w zachodnim Londynie

https://lsborkowski.com/pol

Categories
Blog-PL

15 października 2004

Komentarz do artykułu […] abuse scandal tarnishes John Paul II’s sainthood, “… skandal kładzie się cieniem na wizerunku świętego Jana Pawła II”, Philip Willan, The Times, 16 listopada 2020. Komentarz zamieściłem około godziny 1 w nocy. Został zatrzymany do przedpołudnia, kiedy wreszcie został odblokowany. Pełny tekst komentarza jest pokazany na górnym obrazku. Wersja angielska: 15 October 2004.


Lech S Borkowski comment in The Times 16 November 2020
Lech S Borkowski, komentarz w The Times 16 listopada 2020
LS Borkowski comment in The Times 16 November 2020
Komentarz został przetrzymany przez The Times od ok. 1 w nocy do późnego przedpołudnia, 16 listopada 2020

Problemów z Janem Pawłem II jest więcej. Nie zostały one poruszone w artykule i nie były nigdy przedmiotem dociekań w mediach.

Artykuł wymienia George’a Weigela, hagiografa Jana Pawła II. W artykule Pope John Paul II’s Soviet Spy, “Sowiecki szpieg Jana Pawła II”, w The Wall Street Journal 14 maja 2020 Weigel napisał

“Badacze mrocznych sztuk zimnej wojny wiedzą, że komunistyczne służby wywiadowcze głęboko przeniknęły do Watykanu w latach 70. Jednak niewielu wie, że papież Jan Paweł II, którego stulecie przypada na 18 maja, miał swojego tajnego agenta w Związku Radzieckim w latach 80.”

Jan Paweł II obchodził w 2004 r. 26 rocznicę swojego pontyfikatu. Było tylko jedno wydarzenie poświęcone tej uroczystości: koncert Chóru Armii Czerwonej w Watykanie w dniu 15 października 2004 r., transmitowany w rosyjskiej i włoskiej telewizji. Ostatnią pieśnią wieczoru była “Oka”, hymn Pierwszej Dywizji przyszłej polskiej armii komunistycznej, utworzonej w Związku Radzieckim w 1943 roku. Co ciekawe, nikt w mediach nie skomentował tego faktu.

Red Army Choir performing in the Vatican on 15 October 2004
Chór Armii Czerwonej wystąpił w Watykanie 15 października 2004

Słowa kluczowe w tytule tamtego artykułu: “papież Jan Paweł II” i “radziecki szpieg” rzeczywiście wydają się trafne, ale w sposób dla większości nieoczekiwany.

Szybkość kanonizacji JPII była raczej wynikiem interwencji dość ziemskiej siły, a problemy opisane w artykule, choć rzeczywiście bardzo przykre, nie są jedynymi.

@LechSBorkowski

Categories
Blog-PL

Ocieplanie wizerunku agentów totalitaryzmu

Komentarz do artykułu The untold story of Edith Tudor-Hart: ‘grandmother’ of the Cambridge spies, Charlotte Philby, The Telegraph, 3 października 2020. Wersja angielska: Polishing images of totalitarian agents in The Telegraph.


Lech S Borkowski komentarz The Telegraph 4 października 2020
Lech S Borkowski, komentarz w The Telegraph 4 października 2020

Myśląc o odwadze kobiet, wolę przykład mojej mamy, która była więziona przez komunistycznych oprawców w Polsce wschodniej okupowanej przez Związek Radziecki po drugiej wojnie światowej. Była ‘sądzona’ przez lokalny trybunał wojskowy w 1949, razem z ojcem i młodszym bratem. Przesłuchiwana odpowiadał tak, by chronić ich obu. Została następnie uwięziona w obozie koncentracynym w Rosji północnej w rejonie Archangielska. Sowieci wypuścili ją w 1956. Wojna rozpoczęta wspólną inwazją sił nazistowskich i komunistycznych na Polskę nigdy się dla niej nie skończyła. W czasie mojego dzieciństwa komuniści nękali ją nawet podczas robienia codziennych zakupów. Ucierpiała ogromnie i nigdy nie doczekała sprawiedliwości.

Radziecki system tajnej policji opierał się na terrorze i torturach. Była bardzo dzielną kobietą. Zrobiła to, co było słuszne. W ostatnich latach obserwowałem odwagę mojej żony, która nie ustąpiła przed komunistycznymi metodami funkcjonariuszy polskiego państwa przestępczego. To także bardzo ciekawa historia.

Komentowany artykuł jest częścią narracji totalitarnej. Zarówno komuniści, jak i naziści umożliwili pełnienie ważnych ról kobietom oddanym ich ideologii. Zalecałbym opublikowanie zbioru opowieści o emancypacji kobiet w służbie obu tych reżimów ludobójczych.

Chciałbym upomnieć optymistów twierdzących, że komunizm upadł. Nie upadł. Publikacja wspomnianego artykułu i innych podobnych tekstów w czołowych dziennikach brytyjskich dowodzi wpychania komunizmu w nurt główny życia publicznego. To następny etap. Pamięć komunistycznych złoczyńców jest pielęgnowana, a ich ofiary są eliminowane ponownie, tym razem z pamięci.

@LechSBorkowski

Categories
Blog-PL

Czerwona gwiazda nad Watykanem

Mój komentarz do artykułu Pope Francis ‘naive’ in deal with China to name bishops, Tom Kington i Didi Tang w The Times, 19 września 2020. Artykuł dotyczy ułożenia się papieża Franciszka z władzami chińskimi w sprawie selekcji i zatwierdzania biskupów kościoła katolickiego w Chinach. Komentarz w oryginale po angielsku: Vatican in the Shadow of the Red Star.


Cover of "Memoirs" by József Cardinal Mindszenty
“Wspomnienia”, József kardynał Mindszenty

To nic nowego w Watykanie. Poprzedni papieże ugłaskiwali komunistów w Europie wschodniej w podobny sposób. Czyniono to pod płaszczykiem ‘normalizacji’ stosunków. Warto przeczytać “Wspomnienia” Jozsefa Mindszentego, węgierskiego kardynała, który nigdy nie ugiął się przed komunistami. Opisał, jak reżim komunistyczny przejmował kontrolę nad kościołem katolickim na Węgrzech po drugiej wojnie światowej. Podobnie przebiegał proves podporządkowania kościołów w innych krajach komunistycznych.

Mindszenty został w końcu pozbawiony godności kardynalskiej w 1973 przez papieża Pawła VI za nieustępliwość wobec dyktatury komunistycznej. W mojej opinii jest to decyzja szokująca i obrzydliwa. Kardynał Casaroli kursował wówczas między Rzymem a stolicami krajów Europy Wschodniej i układał się z komunistami, zatwierdzając ich kontrolę nad sprawami kościoła.

Wybór Karola Wojtyły z Polski na papieża w 1978 rozszerzył bezpośrednią kontrolę komunistów na Watykan. Wojtyła nie był w opozycji do komunistów. Pracował z nimi i dla nich. W przeciwnym razie zostałby wyeliminowany na bardzo wczesnym etapie.

Później sfabrykowano legendę opozycji Wojtyły wobez komunizmu. To zupełny nonsens. 15 października 2004 Jan Paweł II świętował 26 rocznicę swojego pontyfikatu z Chórem Armii Czerwonej w audytorium Pawła VI w Watykanie. Ostatnią piosenką tego wieczoru był “Oka”, hymn komunistycznej Pierwszej Dywizji uformowanej w Związku Radzieckim w 1943. Koncert nadawano w telewizji we Włoszech i w Rosji. BBC i niektóre inne media doniosły o występie, ale nikt nie wyraził zdziwienia i zakłopotania. “Oka” również nie była wzmiankowana publicznie. Włoska konferansjerka zapowiedziała ją jedynie jako ‘piosenkę polską’.

Późniejsza ekstra szybka kanonizacja Jana Pawła II z turbodoładowaniem nie była oczywiście wynikiem interwencji siły nadprzyrodzonej. Za kanonizacją stali jego komunistyczni towarzysze. Była to nagroda pośmiertna za zasługi w służbie całego życia.

Polski pisarz emigracyjny Józef Mackiewicz napisał latach 1970-ch książkę “Watykan w Cieniu Czerwonej Gwiazdy”.

@Borkowski_Lech

József Cardinal Mindszenty, Memoirs, New York: Macmillan (1974)
Józef Mackiewicz, Watykan w Cieniu Czerwonej Gwiazdy.