Pismo Wizytator CEA do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze 1999

Pisownia oryginalna jest zachowana. Data wystawienia pisma jest prawdopodobnie fałszywa. Zostało ono przedstawione Małgorzacie Głuchowskiej na początku roku szkolnego, czyli na przełomie sierpnia i września 1999. Pismo jest zarówno prowokacją, jak i fałszerstwem, ponieważ Małgorzata Głuchowska miała kwalifikacje do nauczania zarówno w szkole muzycznej I stopnia, jak i w szkole muzycznej II stopnia, o czym … Continue reading Pismo Wizytator CEA do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze 1999