Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej 12 Marca 2012

Oświadczenie Przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze, na którym dyrektor szkoły przedstawiła informację o odwołaniu Małgorzaty Głuchowskiej ze stanowiska kierownika sekcji pianistycznej. Oświadczenie Pismo odwołujące mnie ze stanowiska kierownika sekcji otrzymałam na adres domowy. W piśmie tym nie podano żadnego uzasadnienia. Jeżeli miałby to być “przypadek … Continue reading Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej 12 Marca 2012