Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej 12 Czerwca 2015

mgr Małgorzata Głuchowska
Nauczyciel fortepianu
PSM I i II st. im M. Karłowicza
Zielona Góra

mgr Renata Lato
Przewodnicząca Rady Pedagogicznej
PSM I i II st. im. M. Karłowicza
Zielona Góra

Zielona Góra, 12 czerwca 2015

Oświadczenie

Istnieją poważne wątpliwości, czy egzaminy promocyjne, końcowe i dyplomowe w sekcji pianistycznej przeprowadzone zostały zgodnie z prawem.

W sytuacji, kiedy zatarta jest granica między tym, co prawdziwe, a tym, co fałszywe; co zgodne z prawem, a co jest łamaniem prawa, nakłanianie człowieka do złożenia podpisu pod dokumentem, którego wiarygodność jest niejasna, jest stawianiem go w sytuacji wyboru niemożliwego.

Umożliwia bowiem dalsze prowokacje i manipulacje.

Późniejsze zatwierdzanie przez Radę Pedagogiczną ocen wystawionych w ten sposób może być obarczone poważnym błędem.

Stawianie człowieka przed koniecznością dokonania wyboru niemożliwego jest łamaniem jego podstawowych praw, zarówno praw ludzkich, jak i praw konstytucyjnych. Jest to narzędzie tortur psychologicznych. W związku z tym jestem zmuszona złożyć votum separatum od wszelkich decyzji i uchwał Rady Pedagogicznej podejmowanych na dzisiejszym posiedzeniu.

Z poważaniem,

mgr Małgorzata Głuchowska