12 czerwca 2016

TVP Info

9:11 jak on nas tam okłamuje (o termometrze za oknem w telewizji)
how it is cheating us (about a thermometer outside the window of the tv station)

TVP Info

13:12 godności
dignity

13:27 tożsamości
identity

13:27 naród
nation

13:36 tożsamość
identity

13:36 bezpiecznie
safely