11 czerwca 2016

TVP Info

6:59 niczego sobie
not bad

7:18 klient
customer

7:18 Solidarności
Solidarity

14:23 autor-narrator szuka tu i teraz
the author-narrator seeks here and now

14:23 narracji
narrative

14:27 wspólnoty rodzinnej
home community

14:28 akademickiego
academic

14:38 oszustwem
fraud

Polsat News

15:07 instytucja państwowa
state institution

15:08 obozu
camp

15:12 likwidacji
liquidation

15:13 w relacji
in relation

15:13 stop bankowemu bezprawiu
stop banks’ lawlessness

15:14 klienci
customers

15:14 debatę
debate

15:15 ukoronowaniem
crowning achievement

15:16 jej character
its character

15:16 projekt
project

15:16 o państwie, kulturze i nauce
about the state, culture and science

15:16 tożsamości
identity

15:16 tożsamości Polski w Europie
identity of Poland in Europe

Polsat

17:23 eksperyment
experiment

TVP 2

18:19 Popis

18:19 z Poznania
from Poznań