1 lipca 2016

TVP 1

19:30 Evening news

Poznania
Poznań

Polski i Węgier
Poland and Hungary

Białas

komunistyczni oprawcy
Communist tormentors

Wojsko Polskie
Polish Army

Pałacu Kultury
Palace of Culture

papieża
the pope

więzień
prisons

stwardnienie rozsiane
multiple sclerosis

żołnierzy wyklętych
cursed soldiers