List z Mińska 27 Listopada 1996

Mój ojciec Bolesław Borkowski, wcielony do wojska komunistycznego pod przymusem, uciekł z niego 13 stycznia 1945, zanim doszło do złożenia przysięgi. Przysięga 10 Dywizji Piechoty odbyła się 14 stycznia 1945 o godzinie 11 na rynku w Rzeszowie. Bolesław skierował list do ambasady polskiej w Moskwie z prośbą o dokumenty dotyczące wyroku Trybunału Wojskowego NKWD w … Continue reading List z Mińska 27 Listopada 1996