List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 1 Lutego 2012

mgr Małgorzata Głuchowska Nauczyciel fortepianu Kierownik sekcji pianistycznej PSM I i II st. w Zielonej Górze […] Zielona Góra dr Zdzisław Bujanowski Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej ul. Brzozowa 35 00-258 Warszawa Zielona Góra, 1 lutego 2012 Szanowny Panie Dyrektorze, Dzięki interwencji telefonicznej Głównego Wizytatora CEA mgr Wacława Kłaputa 12 stycznia 2012 otrzymałam dwa pisma zwane … Continue reading List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 1 Lutego 2012