List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 26 Września 2015

Małgorzata Głuchowska […] Zielona Góra Ewa Kopacz Premier RP AL. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Zielona Góra, 26 września 2015 Szanowna Pani Premier, Pisałam do Pani niedawno, w lipcu, o prześladowaniu mnie i mojej rodziny z powodów politycznych. Ponieważ represje są kontynuowane, jestem zmuszona przypomnieć krótko ich przebieg i przedstawić ich stan bieżący. 1. We wrześniu … Continue reading List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 26 Września 2015