List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 30 Kwietnia 2015

mgr Małgorzata Głuchowska nauczyciel PSM I i II stopnia w Zielonej Górze mgr Renata Lato dyrektor PSM I i II st. w Zielonej Górze Zielona Góra, 30 IV 2015 Proszę o wypłacenie należnej mi kwoty świadczenia socjalnego. Moje dochody są Pani znane. Uznaję za upokarzające zmuszanie pracownika do wypełniania formularza po to, by otrzymał świadczenie … Continue reading List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 30 Kwietnia 2015