List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM i Odpowiedź 21-25 Listopada 2011

Od: Lech Borkowski [adres email] Wysłano: 21 listopada 2011 14:24 Do: Naskręcki Ryszard Temat: status przedmiotu “zajecia z matematyki elementarnej” Szanowny Panie Dziekanie, Jaka jest polityka Wydziału odnośnie zaliczania zajęć z matematyki elementarnej? Chciałbym na przykład wiedzieć, ilu studentów nie zaliczyło tych zajęć w ostatnich dwóch latach, oczywiście jeśli takie dane można bezproblemowo uzyskać. Czy … Continue reading List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM i Odpowiedź 21-25 Listopada 2011