List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 9 Marca 2016

Dr hab. Lech S. Borkowski […] Zielona Góra Prof. dr hab. Bronisław Marciniak Rektor Uniwersytet im. A. Mickiewicza ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań Zielona Góra, 9 marca 2016 Szanowny Panie Rektorze, Informuję, że do dziś nie otrzymałem świadectwa pracy, jakie Uniwersytet musi wystawić po zakończeniu mojego zatrudnienia w UAM. Ostatnim dniem zatrudnienia był 29 lutego … Continue reading List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 9 Marca 2016