List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 30 Września 2015

Dr hab. Lech S. Borkowski Wydział Fizyki Uniwersytet im. A. Mickiewicza Poznań Prof. dr hab. Antoni Wójcik Dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytet im. A. Mickiewicza Poznań Poznań, 30 września 2015 Szanowny Panie Dziekanie, Z przykrością stwierdzam, że moje prawa konstytucyjne i prawa człowieka, są nadal łamane przez Pana i pańskich współpracowników. Ten stan rzeczy trwa od … Continue reading List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 30 Września 2015