List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 29 Września 2011

Dr hab. Lech Borkowski Zakład Fizyki Kwantowej Wydział Fizyki UAM Poznań Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki Dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Poznań, 29 września 2011 Szanowny Panie Dziekanie, W środę 21 września otrzymałem e-mail od p. Czaronek, w którym poinformowała mnie, że przydzielono mi zajęcia wyrównawcze z podstaw matematyki na pierwszym roku … Continue reading List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 29 Września 2011