List Bolesława Borkowskiego do Ambasady Polskiej w Mińsku 12 Sierpnia 1996

Tekst listu skierowanego do ambasady polskiej w Mińsku. Bolesław Borkowski […] 11-400 Kętrzyn Ambasada RP P. Rumiancewa 6 20034 Mińsk Białoruś Sygn. akt: II 1 Ko 253/95 Zwracam się z prośbą o odszukanie akt sądowych dotyczących sprawy, w której byłem skazany przez Wojskowy Trybunał Wojsk NKWD obwodu Grodzieńskiego, wyrokiem z dnia 7-9 czerwca 1945 roku. … Continue reading List Bolesława Borkowskiego do Ambasady Polskiej w Mińsku 12 Sierpnia 1996