Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwo Kultury

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubuskiego 27 Października 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator CEA Regionu Lubuskiego 27 Października 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej w Regionie Lubuskim 14 Listopada 2011

Informacja Małgorzaty Głuchowskiej dla Wizytator CEA Regionu Lubuskiego 29 Listopada 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator CEA Regionu Lubuskiego 5 Grudnia 2011

Pismo Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej Wacława Kłaputa do Małgorzaty Głuchowskiej 7 Grudnia 2011

Sekwencja Zdarzeń Przekazana Głównemu Wizytatorowi Centrum Edukacji Artystycznej Przez Małgorzatę Głuchowską 8 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Głównego Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej 12 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubuskiego 16 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Głównego Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej 17 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubuskiego 20 Grudnia 2011