Fałszerstwo Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze 4 Grudnia 2000

W grudniu 2000 ówczesna dyrektor PSM w Zielonej Górze wręczyła Małgorzacie Głuchowskiej pismo stwierdzające, że od 1 września 2000 MG rzekomo odbywa staż na nauczyciela dyplomowanego, który miałby trwać do końca maja 2001. Fałszerstwo dyrektor polega na tym, że Małgorzata Głuchowska jednak nie zgłaszała w tym czasie chęci odbywania stażu na awans zawodowy. Od drugiej … Continue reading Fałszerstwo Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze 4 Grudnia 2000