Zwolnienie Małgorzaty Głuchowskiej ze Stanowiska Kierownika Sekcji Pianistycznej 8 Marca 2012

Pismo nie zawiera uzasadnienia decyzji i w związku z tym jest niezgodne z ustawą o oświacie.

Pismo zwalniające Małgorzatę Głuchowską ze stanowiska kierownika sekcji 8 marca 2012