Wyrzucenie Małgorzaty Głuchowskiej z Pracy w Państwowej Szkole Muzycznej w Zielonej Górze 31 Grudnia 2015

Warto zwrócić uwagę na to, że w tekście pisma pominięte są

(1) nazwisko lekarza, który orzeczenie podpisał,

(2) nazwa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Dąbrówki 15 C w Zielonej Górze, kod pocztowy 65-096, w którym dokonano przestępstwa i wydano orzeczenie o niezdolności do pracy. Małgorzata Głuchowska powiadomiła Prokuratora Generalnego o zorganizowanych działaniach przestępczych personelu zielonogórskiego WOMP w liście z 16 grudnia 2015, w oświadczeniach z 5 lutego 2016 i 8 lutego 2016 złożonych na policji w Zielonej Górze i w późniejszych pismach.

Wspomniane orzeczenie lekarskie jest fałszerstwem i jest wynikiem prześladowań politycznych. Obowiązujący w Polsce Kodeks Pracy został wprowadzony przez komunistów w 1974 roku. Umieszczono w nim zapis o konieczności przeprowadzania badań okresowych wszystkich pracowników. Analogiczne przepisy wprowadzono w innych krajach komunistycznych. Ich celem nie jest ochrona zdrowia pracowników, ale ułatwienie represji politycznych.

W krajach Europy Zachodniej takich przepisów nie ma. Badania zdolności do wykonywania pracy wśród niektórych grup pracowników są wykonywane, ale przymusem badań kontrolnych nie są objęci wszyscy pracownicy.

Wystawienie fałszywej opinii lekarskiej jest wygodnym sposobem wyrzucenia człowieka z pracy. Jest to element całego komunistycznego systemu fałszerstw. Małgorzata Głuchowska do chwili wyrzucenia z pracy była jednym z najlepszych pracowników Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. Chrobrego w Zielonej Górze. Jej uczniowie zdobywali wielokrotnie nagrody na krajowych i międzynarodowych konkursach pianistycznych.

W tym samym czasie Dr hab. Lech Borkowski, mąż Małgorzaty Głuchowskiej, został wyrzucony z pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pismo zawiadamiające o tej decyzji otrzymał 29 października 2015.

Wyrzucenie Małgorzaty Głuchowskiej z Pracy w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze 31 grudnia 2015. Pismo podpisane przez dyrektor szkoły Renatę Lato.
Zwolnienie Małgorzaty Głuchowskiej z pracy w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze w wyniku zorganizowanych działań przestępczych. Dokument podpisała funkcjonariusz Renata Lato.
Koperta adresowana do Małgorzaty Głuchowskiej, w której umieszczono zwolnienie z pracy w PSM I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze. Na kopercie umieszczono nieprawidłowy kod pocztowy. Kod pocztowy podany w piśmie był prawidłowy. Ten błąd należy uznać za popełniony świadomie i celowo. Innymi słowy jest to fałszerstwo w wykonaniu funkcjonariuszy dyrekcji Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze.
Koperta adresowana do Małgorzaty Głuchowskiej, w której umieszczono zwolnienie z pracy w PSM I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze. Na kopercie umieszczono nieprawidłowy kod pocztowy. Kod pocztowy podany w piśmie był prawidłowy. Ten błąd należy uznać za popełniony świadomie i celowo. Innymi słowy jest to fałszerstwo w wykonaniu funkcjonariuszy dyrekcji Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze.