List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 14 Lutego 2013

21 listopada 2017

14 lutego 2013 wysłałem wiadomość do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wyróżnień przyznanych 12 lipca 2012. Minister nagrodziła 25 kierunków studiów. Wśród nagrodzonych znalazł się Wydział Fizyki Uniwersytetu w Poznaniu. Oto zdjęcie rozesłane 12 lipca 2012 przez Dziekana Wydziału Fizyki UAM:

12 lipca 2012
Zdjęcie rozesłane 12 lipca 2012 przez Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pierwszym rzędzie stoją Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Premier. Pierwszy na lewo od pani w czerwonym jest Dziekan Wydziału Fizyki.

Minister nie odpowiedziała na mój list. Oto treść wiadomości otrzymanej z Ministerstwa. W nagłówku pojawia się mój adres poczty elektronicznej jako odbiorcy listu, ale tekst wiadomości jest adresowany do Dziekana Wydziału. Jednocześnie należy zauważyć, że adres poczty elektronicznej Dziekana jest nieobecny w nagłówku poczty.

Po kliknięciu odsyłacza wskazanego we wiadomości z Ministerstwa pojawia się następująca informacja:

Błąd 404 – nie ma takiej strony.
Strona o podanym adresie nie została odnaleziona. Sprawdź, czy podany adres jest prawidłowy.

Jak widać, Minister nie odpowiedziała na mój list.

Lech Borkowski


od: Wójcik Michalina <Michalina.Wojcik@mnisw.gov.pl>
do: [adres email LSB]
DW: Sekretariat DBF <Sekretariat.dbf@mnisw.gov.pl>
data: 18 lutego 2013 12:44
temat: FW: Uzasadnienie wyróżnień dla 25 kierunków studiów w 2012 r.
wysłana przez: mnisw.gov.pl

Szanowny Panie Dziekanie!

Z materiałami dotyczącym procedury wyboru 25 podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, które zakwalifikowały się do dofinansowania w ramach podmiotowej dotacji projakościowej, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym można zapoznać się na stronie www Ministerstwa. Komunikat zamieszczony po adresem http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/komunikat-w-sprawie-wyboru-podstawowych-jednostek-organizacyjnych-uczelni-do-dofinansowania-w-ramach/ zawiera szczegółowy opis przyjętych kryteriów.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż sposób podziału i tryb przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa jest regulowany rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 21 października 2011 r. (Dz. U. Nr 251, poz. 1508, z późn. zm.).

Z wyrazami szacunku,

Michalina Wójcik
Zastępca Dyrektora
Departament Budżetu i Finansów
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa

—–Original Message—–
od: L B […]
do: sekretariat.bm@nauka.gov.pl
data: 14 lutego 2013 16:00
temat: Uzasadnienie wyróżnień dla 25 kierunków studiów w 2012 r.

Szanowna Pani Minister,

12 lipca 2012 r. wyróżniła Pani 25 kierunków studiów uczelni polskich. Wśród wyróżnionych znalazł się Wydział Fizyki UAM jako jedyny wyróżniony dla kierunku studiów fizyka. Ponieważ nie udało mi się zauważyć ogłoszenia o tym konkursie ani kryteriów przyznania wyróżnień, chciałbym prosić o przesłanie ministerialnego ogłoszenia, które informowało o konkursie oraz uzasadnienia, dlaczego fizyka na Wydziale Fizyki UAM została oceniony najwyżej spośród wszystkich kierunków fizyki w Polsce. Chciałbym zapoznać się także z materiałem konkursowym przesłanym przez nasz Wydział.

Mam nadzieję, że nie sprawi to kłopotu. Będę wdzięczny za spełnienie tej prośby.

Z poważaniem,

dr hab. Lech S. Borkowski

Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Umultowska 85
61-614 Poznan

Odsyłacze zewnętrzne:

Ministerstwo Nauki