Wiadomość SMS 27 Października 2015

27 października 2015 Przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność w Państwowej Szkole Muzycznej w Zielonej Górze przysłał Małgorzacie Głuchowskiej wiadomość o grożącym jej zwolnieniu. Intencją wiadomości było zwiększenie presji tak, by skłonić MG do wejścia w zastawioną pułapkę. Dwa dni po tej wiadomości Lech Borkowski, mąż Małgorzaty Głuchowskiej otrzymał list od prorektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu informujący o zwolnieniu go z pracy.

27 października 2015 przewodniczący szkolnego oddziału Związku Zawodowego Solidarność nadał wiadomość tekstową do Małgorzaty Głuchowskiej.
27 października 2015 przewodniczący szkolnego oddziału Związku Zawodowego Solidarność w PSM w Zielonej Górze nadał wiadomość tekstową do Małgorzaty Głuchowskiej.
Wiadomość SMS przewodniczącego Związku Zawodowego Solidarność w PSM w Zielonej Górze do Małgorzaty Głuchowskiej, 27 października 2015
We wiadomości pisał o zagrożeniu zwolnieniem z pracy.