Umysł Krytyczny i Lekcja Kopernikańska

LS Borkowski

Komunikat 4, Polska, 2 Listopada 2013

Umysł Krytyczny i Lekcja Kopernikańska

W Polsce istnieją obok siebie dwie rzeczywistości. Jest świat uprzywilejowanych członków junty postkomunistycznej. Jest także świat tortur psychologicznych dla tych, których junta potajemnie klasyfikuje jako swoich przeciwników. Tortury psychologiczne często obejmują niewolniczą pracę umysłową i kradzież własności intelektualnej.

Współczesna Polska jest wielkim obozem, w którym główną siłą jest bezwzględnie zdyscyplinowana armia społeczna junty. Do junty należą wszyscy beneficjenci wcześniejszej dyktatury komunistycznej i ich rodziny. Ta armia całkowicie kontroluje całą sferę publiczną i wszystkie instytucje tradycyjnie nazywane państwowymi, łącznie z partiami politycznymi, sądownictwem, uniwersytetami, mediami.

Podstawowym mechanizmem awansu na drabinie społecznej jest mechanizm komunistyczny. Pierwszeństwo mają najbardziej bezwzględni i brutalni egzekutorzy junty obejmującej mord społeczny i psychologiczny ludzi takich jak my. Najważniejszym celem junty, który nie został nigdy ogłoszony publicznie, jest sprawowanie drobiazgowej kontroli wszystkich dziedzin życia i uniemożliwienie osobom niezależnym, mającym dobre intencje wywierania wpływu społecznego i bycia wzorem do naśladowania.

Swoim żołnierzom junta zapewnia pełne wsparcie i bezkarność. Czasem, jeśli wymaga tego sytuacja, junta może przesunąć swojego żołnierza na mniej eksponowane i mniej znaczące stanowisko. Jednakże wszystkie dowody wskazują na to, że każdy członek junty jest nagradzany za swe czyny. Wynagrodzenie może być opóźnione, przesunięte w przestrzeni lub przekazane osobie bliskiej, ale cały system wynagradzania zła działa w zasadzie bez zarzutu.

Brak jakiejkolwiek poważnej analizy społeczeństwa tego rodzaju, sposobu jego funkcjonowania i jego patologii oznacza, że każdy mający do czynienia z juntą może spodziewać się poważnych i zaskakujących konsekwencji. Dotyczy to także wszystkich krajów prowadzących interesy gospodarcze i zaangażowane politycznie w kontakty z polską klasą panującą.

Konwencjonalna analiza społeczeństw demokratycznych i niedemokratycznych jest bez znaczenia dla sytuacji w Polsce. Można to porównać z obserwacjami astronomicznymi prowadzonymi przy założeniu, że Ziemia znajduje się w centrum Wszechświata. W tym sensie sytuacja jest podobna do czasów przed-kopernikańskich. Obserwacje rzeczywistości nie zgadzają się z konwencjonalnym dogmatem, ale są zwykle powierzchownie usprawiedliwiane jakimś udawanym argumentem.

Jednakże każdy obserwator mający umysł krytyczny i poczucie podstawowej uczciwości intelektualnej musi w końcu zdać sobie sprawę z politycznego i społecznego oszustwa w skali prawdziwie kosmicznej, poczynając od faktu sfabrykowania całego ruchu Solidarności przez dyktaturę komunistyczną. Nietrudno tego dokonać w kraju totalitarnym.

Małgorzata Głuchowska
Lech S. Borkowski

English version

blogs: Decoding, Klient Nasz Pan