Seminarium Habilitacyjne Lecha Borkowskiego Wydział Fizyki UAM Poznań 12 Lutego 2010